Nieuws

Regels in verband met de Brexit

Monday 15 May 2023

Regels in verband met de Brexit

Vereiste documenten

Voorafgaand aan de oversteek is het verstandig je papieren op orde te maken. In het buitenland moet je het eigendom van je jacht kunnen aantonen. Daartoe is het ICP ontwikkeld, dat je bij het Watersportverbond kunt aanvragen. In het Verenigd Koninkrijk hoef je voor vaartuigen kleiner dan 24 meter geen vaarbewijs te hebben. Het is bijna overbodig om op te merken dat je schip verzekerd moet zijn met minimaal een WA-verzekering. Zorg dat de polis aan boord is; er kan naar gevraagd worden. Je verzekering geeft je op verzoek een internationaal verzekeringsbewijs, dat je dan kunt tonen.

Douaneformaliteiten

Omdat Groot-Brittannië als gevolg van Brexit sinds 2020 geen deel meer uitmaakt van de EU, is er bij aankomst en vertrek sprake van douaneformaliteiten. Deze zijn niet heel ingewikkeld, maar je moet ze wel doorlopen op straffe van een boete. Een en ander bestaat in feite uit twee zaken, te weten het aanleveren van gegevens en je aanmelding bij binnenkomst in Britse wateren. Het aanleveren van de gegevens (ofwel het indienen van je reisplan) kan op drie manieren:

1. op papier via de post (erg omslachtig). Hiervoor moet je het formulier C1331 invullen. Dat kun je thuis al downloaden en printen. Eenmaal aan de overkant kun je het formulier dan ingevuld op de post doen. Bij aankomst gebruik je deel 2 en bij vertrek deel 1.

2. via e-mail (minder omslachtig). Via dezelfde link kun je een Excel-versie van het formulier C1331 downloaden en als e-mailbijlage versturen.

3. geheel online (veruit het makkelijkst voor beide partijen). De online aanmelding staat bekend als de zogenaamde sPCR-procedure. Deze procedure is to vinden op de volgende link: “Sailing a pleasure craft that is arriving in the UK”. Daarna vul je je gegevens en die van je boot en bemanning in, -aangevuld met het reisplan. Doe dit niet eerder dan 24 uur voor vertrek en minimaal 2 uur voor aankomst. Via dit account kun je elke keer bij aankomst in of vertrek uit het Verenigd Koninkrijk je reisplan melden zonder elke keer alle gegevens opnieuw te hoeven invullen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je internetverbinding hebt. 

Land in zicht

Aanmelden doe je zodra je in Britse wateren bent – binnen de 12-mijlszone. Je moet dan de gele Q-vlag duidelijk zichtbaar in het stuurboordswant hijsen en zo spoedig mogelijk de National Yachtline op 0044 300 123 2012 bellen. Deze zal onder andere je plaats van aankomst vragen en of je iets hebt aan te geven. Als je sPCR hebt gebruikt, weten ze al het een en ander van je. Waarschijnlijk moet er een -Border Force Officer bij je langskomen; in dat geval mag je nog niet van boord. Als die is geweest, kun je de Q-vlag weghalen en de beleefdheidsvlag zetten: de Britse koopvaardijvlag, de zogenaamde Red Ensign (rood, met een kleine Union Jack in de linkerbovenhoek).Verslag van trip naar Falmouth in verband met voorbereidingen Scheveningen500 editie 2023

Saturday 8 Apr 2023

Verslag van trip naar Falmouth in verband met voorbereidingen Scheveningen500 editie 2023

Het was alweer 6 jaar geleden dat we in Engeland waren door Brexit en Corona zij n we er zolang niet geweest. De laatste keer was met de Scheveningen500 editie van 2017 naar Plymouth. Het was toch weer heel leuk om in Engeland te zijn, het blijven allervriendelijkste mensen en een land met tradities. We zijn met de auto gegaan en hebben gebruik gemaakt van de boot Duinkerken – Dover. In Falmouth aangekomen zijn we eerst naar de jachthaven: “Falmouth Haven” gegaan waar we een afspraak hadden om de reservering die we hebben voor 40 ligplaatsen voor deze zomer door te spreken. We hebben aangeven dat we waarschijnlijk de 40 deelnemers niet gaan halen maar dat we nog altijd hopen op 25 boten. We hebben de steiger bekeken waar we van de zomer komen te liggen en alle andere faciliteiten. De Marina ligt direct aan de hoofdstraat van Falmouth en heel dicht bij een plein met diverse kroegen. Bij deze kroegen hebben we de mogelijkheden onderzocht voor onze “Happy Hours” op woensdag en donderdag middag. We zijn langs geweest bij “Pendennis Castle” waar we van plan zijn om op vrijdag 21 juli naar toe te lopen met geïnteresseerden om vervolgens een rondleiding in het kasteel te krijgen. Het hoogte punt van onze trip was wel de ontvangst door de Commodore en chef catering van de “Royal Cornwall Yacht Clup”. Hier hadden we een afspraak om het eind feest en de prijsuitreiking door te spreken die we op vrijdag avond 21 juli hebben. Deze club heeft een geschiedenis van meer dan 150 jaar. Het is een fantastisch mooi gebouw met uitzicht over de baai van Falmouth. Het is de club van Sir Ben Ainsly en waarvan koning Charles beschermheer is. Wij zien enorm uit naar ons evenement deze zomer. Peter de Weerdt, Bestuurslid Scheveningen500.Aankondiging van Scheveningen Zeilrace & Rally 2023 is beschikbaar

Thursday 12 Jan 2023

Aankondiging van Scheveningen Zeilrace & Rally 2023 is beschikbaar

Per vandaag is de Aankondiging beschikbaar op onze website onder de pagina Wedstrijddocumenten
Wij kijken uit naar de start op 15 juli 2023 om 18.30 te Scheveningen en hopen u daar te mogen begroeten! Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot onze Wedstrijdcommissaris:  Peter de Weerdt wedstrijdcommissaris@zeilrace-rally.nl

 Thursday 12 Jan 2023Sterke samenwerking met Jachtclub Scheveningen

Friday 16 Dec 2022

Sterke samenwerking met Jachtclub Scheveningen

De samenwerking tussen de Stichting Zeilrace & Rally en Jachtclub Scheveningen is nog groter geworden. Het  twee jaarlijkse evenement Scheveningen500 die in 2023 naar Falmouth gaat wordt nu door de gezamenlijke organisaties georganiseerd. De Jachtclub Scheveningen gaat ons helpen met de volgende activiteiten:

 • Inschrijving
 • Het nieuwe clubhuis gaat gebruikt worden voor de informatie bijeenkomst op 12 februari
 • Veiligheidskeuring
 • Farewell party in clubhuis op vrijdag 14 juli
 • Wedstrijd commitee

Dat Jachtclub Scheveningen het evenement ook sterk omarmt bijkt ook wel uit deze Film vooruitblik 2023Overlijden Prof. Dr. Evert Lagerweij – oud voorzitter Stichting Zeilrace & Rally

Friday 14 Oct 2022

Overlijden Prof. Dr. Evert Lagerweij – oud voorzitter Stichting Zeilrace & Rally

Eind september bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Evert Lagerweij is overleden. Evert Lagerweij was een markante man, scherpzinnig soms scherp, maar ook en vooral gezegend met een groot gevoel voor humor. Evert was een zeiler in hart en nieren.

Als lid en bestuurslid van diverse verenigingen en nationale en internationale wedstrijdorganisaties werd aan hem het Erelidmaatschap van de Koninklijke Nederlands Watersport Verbond verleend.

In de Editie van 2019 van de Scheveningen500 stelde Evert Lagerweij een speciale prijs ter beschikking (zie foto) voor de winnaar van de “Student-League” een in dat jaar opgestarte wedstrijdklasse voor zeiljachten uitsluitend bemand door studenten/jongeren.

Stichting Zeilrace & Rally, organisator van Scheveningen500 is Evert veel dank verschuldigd voor het vele dat hij voor onze Stichting, ons evenement en voor het zeilen in Nederland gedaan heeft. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies. Wij sluiten af met de tekst op zijn rouwkaart – die ontegenzeggelijk van Evert zelf afkomstig is: “Zolang je de golf maar niet dwars krijgt

Evert vaar wel.

 

Namens bestuur van Stichting Zeilrace & Rally

Wytse Bouma

Voorzitter Scheveningen500 startdatum en finishlocatie editie 2023 bekend

Thursday 13 Oct 2022

Scheveningen500 startdatum en finishlocatie editie 2023 bekend

Het laatste bericht wat wij verzonden was op 15 mei 2021 waarin wij helaas moesten mede delen dat de editie van 2021 afgelast moest worden door de grote onzekerheid inzake Covid-19 en dat met name omdat Engeland ons in die periode niet wilde ontvangen.

Als organisatie zijn we alweer een paar maanden bezig met het organiseren van de Scheveningen500 2023 editie. De start datum is vastgelegd op zaterdag 15 juli 2023 vanuit Scheveningen en de finish zal in Falmouth  in zuid Engeland zijn. 

In de komende maanden zullen we onze weer gaan vullen met de nieuwe informatie over het evenement in het jaar 2023.

 Scheveningen500 Editie 2021 afgelast

Sunday 16 May 2021

Scheveningen500 Editie 2021 afgelast

Scheveningen 15 mei 2021

Vanwege de nog altijd voortdurende onzekerheid inzake Covid-19 en het daarmee samenhangende beleid van de Nederlandse en Engelse overheid – heeft het bestuur van Stichting Zeilrace en Rally moeten besluiten om Scheveningen500 Editie 2021 af te lasten.

 

 

 

 

 

We zijn de afgelopen weken geconfronteerd met:

 • De Nederlandse overheid, die overweegt om stappen te zetten in de richting van het opheffen van door haar opgelegde beperkingen aan het maatschappelijk verkeer, aan reizen, aan (wedstrijd)sport en aan het bezoeken van winkels, horeca en culturele evenementen – maar die daar geen garanties voor afgeeft en op het moment van schrijven (zeil)wedstrijden nog tegenhoudt; en
 • Engelse havens (waaronder Sussex Harbour in Plymouth – de geplande eindbestemming) hebben ons laten weten, dat zij ons onder de omstandigheden niet kunnen faciliteren: de Engelse regelgeving schrijft voor dat buitenlandse bezoekers 10 dagen in quarantaine moeten blijven, waarbij dat niet aan boord van het eigen schip mag zijn. Daarnaast verwacht men grote drukte van eigen (Engelse) schepen, die naar verwachting in de zomer massaal naar Zuid-Engeland zullen komen. Waarmee het moeilijk is om een groot aantal ligplaatsen voor Scheveningen500 te reserveren.

Goed zeemanschap, veiligheid en een goede sfeer staan centraal bij Scheveningen500.
De huidige omstandigheden maken het onmogelijk om met voldoende zekerheid invulling te geven aan deze drie factoren.

 • Naar een haven varen met een vloot zeiljachten zonder zekerheid over een veilige ligplaats en met quarantaine-risico’s is strijdig met goed zeemanschap;
 • Langer wachten met een beslissing beperkt de, door ons vanuit veiligheidsperspectief gewenste, minimale voorbereidingstijd, die wij aan onze deelnemers willen gunnen;
 • Zeilwedstrijden zijn (nog) niet toegestaan;
 • Vrij reizen door familie- en bemanningen van- en naar Zuid-Engeland is niet gegarandeerd; 
 • Wal-evenementen kunnen in juli mogelijk nog steeds hinder ondervinden van beperkingen:  1,5 meter, horeca-bezoek, avondsluitingen;

Voorbereiding Editie 2023

Het afblazen van Editie 2021 spijt ons bijzonder. De afgelopen maanden is alles in gereedheid gebracht voor de zeezeilklassieker, waarvan de start gepland stond op zaterdag 17 juli.

De voorbereidende bijeenkomst (zoomcall) op 7 februari jl. was een groot succes met 90 deelnemers.

De inschrijving[1] liep onder de onzekere omstandigheden zeer goed. Reeds 20 studenten meldden zich aan voor de StudentLeague – de speciale wedstrijdklasse van Scheveningen500 waarin zeilende studenten het tegen elkaar opnemen. We gaan niet bij de pakken neerzitten en starten het komend najaar met de voorbereidingen voor Editie 2023 – dat wordt een hele mooie en daar hebben we buitengewoon veel zin in.

Vervangend evenement voor Deelnemers Student-League

Vooruitlopend op Editie 2023 zullen wij onderzoeken of we dit najaar (post-corona) een kleiner, vervangend evenement voor de reeds aangemelde deelnemers van de Student-League kunnen organiseren. Waar de overige reeds ingeschreven deelnemers en schepen deze zomer kunnen gaan varen – hebben studenten zonder boot die mogelijkheid niet. En Scheveningen500 wil het enthousiasme onder de aangemelde jongeren vasthouden en als dat enigszins mogelijk is dit naar op een gepaste wijze faciliteren. De ingeschreven jongeren zullen daarover benaderd worden.

 

Tenslotte  

Stichting Zeilrace & Rally (ZRR) organiseert elke twee jaar de zeezeilklassieker Scheveningen500.

Dit zeezeilevenement combineert een langebaanwedstrijd (500Nm) voor gemeten zeiljachten en een toertocht (350Nm) voor recreatieve zeilers, die in groepsverband hun zeezeilgrenzen willen verleggen. Genieten van de sportieve, ongedwongen en gezellige sfeer is kenmerkend voor Scheveningen500.

 

Editie 2019: onderweg naar Saint Malo

Volg ons op: www.zeilrace-rally.nl en op Facebook: Zeilrace & Rally

[1] Deelnemers die hun inschrijfgeld reeds betaald hebben – krijgen dit de komende weken teruggestortVoorlopige planning Editie2021 van Scheveningen500

Sunday 18 Apr 2021

Voorlopige planning Editie2021 van Scheveningen500

Het is en blijft spannend met de wekelijkse persconferenties van onze (demissionaire) Minister-President maar hieronder tref je ijs-en-weder dienende de planning van Editie 2021 van Scheveningen500:

 1. 10 juli – deelnemers Scheveningen500 kunnen terecht in de Jachthaven Scheveningen(met korting op liggeld)
 2. 14 juli – Regatta-office in Clubhuis JCS gaat open voor aanmelding deelnemers
 3. 14-16 juli – keuring van schepen
 4. 16 juli - Captainsdinner in het Drijvend Clubhuis Jachtclub Scheveningen (aanvang 19.00 uur)
 5. 24 juli - feestelijke prijsuitreiking en afsluiting Scheveningen500 Editie 2021

 Wat biedt de Student league?

Sunday 7 Feb 2021

Wat biedt de Student league?

De Scheveningen500 is een tweejaarlijks georganiseerde toertocht en zeezeilwedstrijd met als vertrekpunt Scheveningen en een eindbestemming buiten Nederland. In 2021 is voor de tweede maal naast de toer- en wedstrijdklasse een speciale wedstrijdklasse ingesteld – volledig bestaand uit  zeiljachten bemand door jonge mensen/studenten. 

De Student League is een unieke klasse in de Nederlandse zeilwereld. Als student krijg je op een fantastische wijze de gelegenheid om kennis te maken met alle aspecten van het zeezeilen. Je krijgt samen met vier tot zes leeftijdsgenoten de verantwoordelijkheid over een schip waarmee een zeezeilwedstrijd gevaren wordt over 400 mijl. De eigenaar gaat mee, leert de studenten de fijne kneepjes van het vak en houdt een oogje in het zeil.

Wat biedt de Student league?

» Je krijgt de kans om met leeftijdsgenoten zelfstandig te varen en grote verantwoordelijkheid voor elkaar en schip te dragen.

» In de voorbereiding zijn er al leuke samenkomsten en leerzame weekenden; je gaat namelijk trainen voor de wedstrijd zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Verder zijn er borrels zowel vooraf als op de plaats van bestemming en niet te vergeten een uitgebreid diner tijdens de prijsuitreiking.

» Het blijft een wedstrijd; wie gaat er door tot het gaatje om de boot goed te laten lopen? De race doet een beroep op jouw uithoudingsvermogen met uiteindelijk de ultieme ontlading wanneer het schip de finishlijn doorkruist.

» Je leert jezelf kennen; kun jij omgaan met afwijkende plannen? Kun jij verantwoordelijke keuzes maken? Improviseer jij een nieuwe route wanneer de wind draait?

» Dit is dé manier om veel zeemijlen te kunnen maken op een goedkope manier, afhankelijk van de afspraken met de schipper kun je rekenen op ongeveer 400 euro per persoon voor de deelname.

DOWNLOAD hier meer informatie als PDF